โต๊ะรากไม้ ตอไม้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทุกชิ้นมีเพียงหนึ่งเดียว เพราะงานรากไม้ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติ และประัยุกต์โดยมนุษย์เท่านั้น


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม: